جمع آوری زباله خشک از ادارات در روزهای چهارشنبه

زباله خشک ادارت، به طور مستمر هر هفته در روزهای چهارشنبه توسط واحد مدیریت پسماند شهرداری تولم شهر جمع آوری می شود. که دراین امر ادارات بخش تولمات نهایت همکاری و مشارکت را با واحد مدیریت پسماند شهرداری تولم شهر دارند. پرینت   بازدیدها:  423   نظرات:  0   تاریخ:  13-12-1402, 10:43