جمع آوری زباله های خشک از ادارات تولمات

جمع آوری زباله های خشک از ادارات تولمات در روز های چهارشنبه هر هفته توسط واحد مدیریت پسماند شهرداری تولم شهر (مرجقل)

پرینت   بازدیدها:  28   نظرات:  0   تاریخ:  9-03-1403, 10:07