برترین اخبارها
بخش های عمومی
پیوندها

نظر سنجی

 

دفتر شهردار : 44362515

 

دفتر روابط عمومی - آقای محسنی : 44363622

 

واحد امور شهر - آقای مهربان : 44362515


واحد امور مالی و ذیحسابی - آقای جمالی : 44362152

 

واحد درآمد - آقای یکتا : 44362742


واحد عمران - آقای بالو : 44363002

 

واحد فنی و شهرسازی - آقای بالو: 44363002

 

واحد آتش نشانی - پاسخگویی حوادث : 44362222